Provozovatel bioplynové stanice Petrovice
DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova

DZV NOVA je akciová společnost s klasickou strukturou zemědělského hospodaření a je členem koncernu AGROFERT. Naše společnost vznikla v roce 1993 jako zemědělské družstvo, které v roce 2010 změnilo svoji právní formu na akciovou společnost. Od ledna 2011 úspěšně provozujeme bioplynovou stanici na farmě Petrovice o výkonu 1 MW. BPS vyrábí elektrickou energii a teplo, které je využíváno k vytápění farmy Petrovice.

Od počátku se firma zabývá zemědělskou prvovýrobou, a to až do současnosti. Naše společnost k obhospodařování využívá aktivně 5 farem Petrovice, Bystřice, Ouběnice, Petroupim a Soběhrdy. Nyní máme 78 zaměstnanců.

Fotogalerie zemědělského družstva