Nájem a výkup pozemků DZV NOVA , a.s., Bystřice u Benešova

 
Dovolujeme si dávat na vědomí, že naše společnost DZV NOVA, a.s., má zájem hospodařit na pozemcích, které jsou ve vlastnictví druhých osob, ať už je to orná půda, či trvalý travní porost. Za tímto účelem uzavíráme nájemní smlouvy a v případě, pokud má vlastník nemovitosti zájem, můžeme tuto půdu i vykoupit. V současné době Vám můžeme nabídnout takové podmínky, za kterých lze uzavřít dohodu k oboustranné spokojenosti. V případě, že uvažujete o prodeji, kontaktujete vedení společnosti nebo pověřenou osobu „správce majetku“ viz kontakty.
 
 
 

Sídlo firmy

 
 
DZV NOVA, a.s.
Bystřice, Petrovice 11
257 51 Bystřice u Benešova

+420 317 793 212

+420 777 738 815
sekretariat@dzvnova.cz

IČ: 47048522, DIČ: CZ47048522