Nájem a výkup pozemků
DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova

Dovolujeme si dávat na vědomí, že naše společnost DZV NOVA, a.s., má zájem hospodařit na pozemcích, které jsou ve vlastnictví druhých osob, ať už je to orná půda, či trvalý travní porost. Za tímto účelem uzavíráme nájemní smlouvy a v případě, pokud má vlastník nemovitosti zájem, můžeme tuto půdu i vykoupit. V současné době Vám můžeme nabídnout takové podmínky, za kterých lze uzavřít dohodu k oboustranné spokojenosti. V případě, že uvažujete o prodeji, kontaktujete vedení společnosti nebo pověřenou osobu „správce majetku“ viz. kontakty.